Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Efterskolernes historie - kort fortalt

• 1851 Den første efterskole (eller ”højere bondeskole”) blev grundlagt i Ryslinge på Fyn af Kristen Kold og inspireret af Grundtvig. Grænsen mellem efterskole, ”dagefterskole” og højskole var flydende men efterhånden blev 18 år grænsen mellem efter- og højskole.

• 1874 En række efterskoler blev grundlagt nær den daværende tyske grænse med skoletilbud til unge fra dansksindede i Slesvig/Tyskland . Efterskolerne blev lavet som kostskoler, så eleverne ikke skulle krydse grænsen til og fra skole.

• 1879 Opstart af Galtrup Efterskole på Mors, som I dag er den ældste eksisterende efterskole.

• 1921 Efterskolerne ved grænsen (”Kongeåskolerne”) slog betegnelen helt fast og beskrev deres virksomhed og særlige pædagogiske praksis. Statens støtte øgedes.

• 1930 De første efterskolelov blev vedtaget. Der har senere været store ændringer i loven i 1942, 1954, 1967, 1970, 1992, 1994, 1996, 2000, 2011 og 2015.

• 1951 Der oprettes en tysk efterskole i Tinglev/Danmark; i 1982 en dansk efterskole i Ladelund/Sydslesvig

• 1960-67 Et faldende elevtal førte til diskussioner af, om efterskolen skulle tilbyde prøver ligesom folkeskolen.

• 1967 Efterskolerne får lov at tilbyde enkelte af folkeskolens afgangsprøver, og undervisningen på efterskolen begynder at blive mere præget af pensum og prøvekrav.

• 1975 Efterskolerne får lov at tilbyde alle folkeskolens afgangsprøver.

• 1975-00 Stor vækst I både antallet af elever og antallet af efterskoler, som fordobles I denne periode.

• 1994 Obligatorisk statslig elevstøtte til efterskoleophold medfører at flere får råd til at tage på efterskole. Loven I 1994 indfører desuden øgede krav til evaluering og beskrivelse af undervisningsplaner.

• 1995 Kravene øges til efterskolernes uafhængighed fra organisationer og skole-netværk. Mange efterskoler tilbyder Den Fri Ungdomsuddannelse og får uddannet vejledere.

• 2000 Øgede krav til skolernes selvevaluering.

• 2006 Regeringen forsøger at vedtage en lov, der målretter 10. klasse udelukkende til de, der ikke skal i gymnasiet. Men forgæves, da et mindretal i Venstres folketingsgruppe ikke vil være med.

• 2009 Den første efterskole etableres på Grønland med støtte fra Grønlands Selvstyre.

• 2015 De 249 efterskoler har et samlet elevtal på over 28.000.